Riješite se zelenog otpada već od 6,59 kn mjesečno!

Jeste li se pitali kamo sa travom, biljem ili cvijećem, te ostalim sličnim vrtnim i zelenim otpadom koji nastaje u Vašem domaćinstvu?

Znate li da se zeleni otpad ( trava, granje, ..) ne smije bacati u
obične kante za smeće?

Riješite se zelenog otpada već od 6,59 kn mjesečno!

Kontaktiraj nas na broj  040/543-314 ili na e-mail  info@murs-ekom.hr

 

Skip to content