Savjet mladih općine

Savjet mladih možete pratiti i na službenim Facebook stranicama ;

https://www.facebook.com/savjetmladihopcinesvetimartinnamuri/

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sveti Martin na Muri (u nastavku teksta Savjet mladih). Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveti Martin na Muri.

 

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetima mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina života.

 

Članove mladih bira Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na vrijeme od 3 (tri) godine.

Savjet mladih općine

pdf

Odluka-o-osnivanju-Savjeta-mladih

Veličina: 229.37 KB
Dodano datuma: 24.02.2021
pdf

Javni-poziv-savjet-mladih

Veličina: 217.00 KB
Dodano datuma: 24.02.2021
pdf

Izvješće-o-provjeri-formalnih-uvjeta-za-Savjet-mladih

Veličina: 240.80 KB
Dodano datuma: 24.02.2021
pdf

Obrazac-prijedlog-kandidata-savjet-mladih

Veličina: 47.55 KB
Dodano datuma: 24.02.2021