Što je zeleni otpad?

28.10.2020.

Zeleni otpad podrazumijeva travu, lišće, granje, ostatke ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad koji nastaje na okućnicama, vrtovima i dvorištu.
Osigurajte odvoz vrtnog otpada, lišća i usitnjenog granja već od 6,59 kn/mj ugovaranjem smeđe kante.
Kontaktirajte nas na broj  040/543-314 ili na e-mail  info@murs-ekom.hr