Testiranje kandidata – radno mjesto spremač/ica

29.08.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI  MARTIN NA MURI

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/23-01/01

URBROJ: 2109-17-03-23-06

Sveti Martin na Muri, 29. kolovoz 2023.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva kandidate na testiranje koji ispunjavaju formalne uvjete pravodobne i potpune na natječaj objavljen 11. kolovoza 2023. u „Narodnim novinama“, web-stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr  i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA  U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

 

Testiranje kandidata održat će se dana  06. RUJNA 2023. (srijeda) s početkom u 14:30 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri u Svetom Martinu na Muri, Trg Svetog Martina 7.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem pošte i telefonom koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.

 

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obaviti će se istog dana o čemu će kandidati biti osobno obaviješteni .

 

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Općine Sveti Martin na Muri.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja