12-SJEDNICA-06.11.2018.-Odluka-o-kupnji-nekretnine-u-k.o.-Sveti-Martin-na-Muri