25.-sjednica-OV-2020.-Zaključak-o-prihvaćanju-fin.izvještaja-DVD