25.-sjednica-OV-2020.-Zaključak-o-prihvaćanju-Izvješća-o-radu-načelnika