4_3_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_GORNJI_KONCOVČAK