4_6_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_KAPELŠČAK