8-sjednica-OV-IZVOD-IZ-ZAPISNIKA-SA-8.-SJEDNICE-OV