Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Sveti Martin na Muri za 2023. godinu