Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom 2023.