IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 15. sjednice 30.03.2023. (1)