Izvod iz Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri