KARTA 3 - UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA