Obrazlozenje-1.-Izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-za-20201-godinu