Obrazloženje izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI