OBRAZLOŽENJE-ostvarenje-prihoda-i-primitaka-rashoda-i-izdataka-za-razdoblje-01.01.-31.12.2016.