OBRAZLOŽENJE-uz-Godišnji-izvještaj-o-obračunu-Proračuna-01.01.-31.12.2019.-2