Obrazloženje uz polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu