Odluka dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta