Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu