Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora -