Odluka-o-usvajanju-Plana-upravljanja-imovinom-za-2023.-godinu