Odluka o visini naknade predsjedniku Općinskog vijeća te vijećnika Općinskog vijeća

Odluka o visini naknade predsjedniku Općinskog vijeća te vijećnika Općinskog vijeća

Isplate iz proračuna
Skip to content