Odlukao usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda