POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DO 30.06.2022.