Procedura-zaprimanja-provjere-i-pravovremenog-plaćanja-računa-