Rješenje o imenovanju članova Odbora za turizma, sport i rekreaciju