Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023.