Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 2023.