Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture