Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka- nogometni stadioni i igrališta