Zakljucak-o-prihvacanju-Izvjesca-o-radu-nacelnika 01.01. -30.06.2020.