Zaključak-o-prihvaćanju-Izvješća-o-radu-načelnika-2019-20.sjednica-OV