Zakljucak-o-usvajanju-Godisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Sveti-Martin-na-Muri-za-2022.-godinu