[ODLUKA – OBILAZNI PRAVCI] o privremenom zatvaranju javne ceste ŽC 2003 30.09.2022. do 21.10.2022. godine

29.09.2022.

U nastavku donosimo obilazne pravce povodom privremenog zatvaranja javne ceste ŽC 2003  ŽC2245, na spoju Glavne i Dunajske ulice  od:

30.09.2022. do 21.10.2022. godine

Svi obilazni pravci su uređeni za potrebe prometa.


Županijska uprava za ceste Međimurske županije na temelju članka 60. ,,Zakona o cestama” (NN 8411-L,22/13,5411.3,1.48/1.3,921L4,1.1.0/1.9iL44/2tl članka 4.,,Pravilnika o opravdanim slučajevima i
postupku zatvaranja javne ceste” (NN 119/07) donosi ODLUKU o privremenom zatvaranju javne ceste ZC 2003 u centru Svetog Martina na Muri, radi radova na
izgradnji kružnog raskrižja na ŽUC 2OO3 i ŽUC 2245  na spoju Glavne i Dunajske ulice.

 

Javna cesta se zatvara u periodu od 30.09.2022. do 21.10.2022. godine

 

OBILAZNI PRAVCI POVODOM ZATVARANJA CESTE