26 sj OV 2020. -Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i objekata na groblju Sveti Martin na muri (01. 10. 2018 – 30. 09. 2022.

Tourist board
Skip to content