Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013. i 85/13) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili srana fizička i pravna osoba.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti:
pisanim putem na adresu:

Općina Sveti Martin na Muri

Trg Svetog Martina 7

40313 Sveti Martin na Muri,

a može se predati osobno u ured općine.

  • putem elektroničke pošte: nacelnik@svetimartin.hr
  • telefonom na broj: +385 40 868 231
  • službenik za informiranje: Martin Srša

Usmeni zahtjev primiti će na zapisnik službenik za informiranje svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri.


Općina Sveti Martin na Muri ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

 

  1. Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama  // preuzimanje dokumenta klik na preuzmi
  2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije // preuzimanje dokumenta klik na preuzmi
  3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  // preuzimanje dokumenta klik na preuzmi
  4. Odluka o imenovanju službenika za informiranje // preuzimanje dokumenta klik na preuzmi
  5. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15)

 

Pregled izmjena i dopuna zakona

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

 


Pravo na pristup informacijama

Otvoreni podaci
NaslovVerzijaDodano datumaPreuzmi
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu01.02.2021 PreuzmiPregled
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu01.02.2021 PreuzmiPregled
Popis-ugovora-2019.01.02.2021 Preuzmi
Godišnje-izvješće-o-provedbi-ZPPI-za-2017-EXCEL01.02.2021 Preuzmi
Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija01.02.2021 Preuzmi
Ugovori-sklopljeni-2017.01.02.2021 PreuzmiPregled
Zahtjev-za-pristup-informacijama01.02.2021 PreuzmiPregled
Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije01.02.2021 PreuzmiPregled
Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama-Glava-VI01.02.2021 PreuzmiPregled
Izvjesce-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2017.-godinu01.02.2021 PreuzmiPregled
EVIDENCIJA-SKLOPLJENIH-UGOVORA-2016.-GODINE01.02.2021 PreuzmiPregled
Izvjesce-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2015.-godinu01.02.2021 PreuzmiPregled
Izvjesce-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2016.-godinu01.02.2021 PreuzmiPregled
Izvjesce-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.-godinu01.02.2021 PreuzmiPregled
POPIS-KORISNIKA-SPONZORSTVA-I-DONACIJA-201701.02.2021 PreuzmiPregled
Odluka-o-ustrojavanju-Kataloga-informacija01.02.2021 PreuzmiPregled
Odluka-o-imenovanju-službenika-za-informiranje01.02.2021 PreuzmiPregled
Zahtjev za pristup informacijama16.08.2021 PreuzmiPregled
Odluka o imenovanju službenika za informiranje16.08.2021 PreuzmiPregled
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija16.08.2021 PreuzmiPregled
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije16.08.2021 PreuzmiPregled
Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 202114.01.2022 PreuzmiPregled
Godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_2022.31.01.2023 PreuzmiPregled
Godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZZPI_2022.31.01.2023 Preuzmi
Godisnje_izvjesce - pravo na pristup informacijama 202325.01.2024 Preuzmi
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu25.01.2024 PreuzmiPregled