Općinsko vijeće općine saziv 2017.- 2021.

Vijeće općine Sveti Martin na Muri
IVICA KUTNJAK – HSLS
TATJANA HAŽIĆ – HSLS
MARIJAN BOGDAN – HSLS
VALERIJA NOVAK – HSLS
ZVONKO STOJKO – HSLS
PETRA NOVINŠČAK – SDP
MLADEN DOBRANIĆ – SDP
ANĐELKO TOMŠIĆ – SDP
MARIO GORIČANEC – SDP
NEVEN ZADRAVEC – SDP
NIKOLA PERČIĆ – HDZ
DAMIR SRŠA – HDZ
DRAGICA ŽIVČEC– HSU
Savjet mladih
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sveti Martin na Muri (u nastavku teksta Savjet mladih). Savjet mladih
savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni
život Općine Sveti Martin na Muri. Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i
zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetima
mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina života. Članove mladih bira Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na vrijeme od 3 (tri) godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Petra Novinščak - SDP
Isplate iz proračuna
Skip to content