Aktivno se uključimo u borbu protiv komaraca

18.06.2018.

Stanište neophodno za razvoj komaraca je voda,stoga je najbolji nacin u borbi protiv komaraca uklanjanje svih izvora vode koji im omogučavaju
razvoj.U Hrvatskoj je do sada otkrivena 51 vrsta komaraca. Azijski tigrasti komarac – Aedes albopictus nova je vrsta na podrucju Hrvatske. Znacajna je kao potencijalni prijenosnik zaraznih bolesti i kao napasnik ( molestant ). Vrsta se svijetom proširila najčešce trgovinom i transportom starih guma u koje komarac polaže jajašca.

VAŽNO JE SUDJELOVANJE SVAKOG POJEDINCA U SVRHU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KOMARACA.

8 JEDNOSTAVNIH NAČINA ZA SMANJENJE BROJA KOMARACA

U razdoblju od travnja do listopada potrebno je provoditi slijedeće:

1. U kućanstvima redovito (najmanje tjedno) isprazniti i očistiti spremnike za vodu, posude za zalijevanje, pojilice za životinje i slične posude koje zadržavaju vodu (posude za cvijeće, gume).
Spremnike za vodu zaštititi poklopcima, gustim mrežama ili folijama. Spremnike držati otvorene samo kada se koriste.

2. Redovito uklanjati otpad (limenke, gume, bačve i druge vrste krupnog otpada).

3. Vlasnici vulkanizerskih radionica i skladišta guma na otvorenome trebaju voditi računa o slijedećem:

a) Prazniti vodu iz guma, složiti gume u oblik piramide i zaštititi ih nepropusnom folijom;
b) Ukloniti gume koje se ne koriste;
c) Provoditi dezinsekciju nepokrivenih guma svakih 15 dana.

4. Sprječavati dugotrajno zadržavanje vode u spremnicima, žljebovima i ostalim potencijalnim leglima komaraca na gradilištima.

5. Održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (sustav pitke vode, sustav voda za grijanje i hlađenje, krovni oluci, kanalizacija) kako se voda ne bi duže zadržavala.

6. Održavati zelene površine, vrtove, balkone i terase u redne i čiste.

7. Fontane i jezera na javnim površinama tretirati biološkim insekticidima svakih 15 dana ili ih prazniti jednom mjesečno, potpuno ih očistiti, isušiti te ostaviti oko 12 sati prazne prije nalijevanja nove vode.

8. Postavljati najlonske folije (tende i cerade) na adekvatan način kako bi se onemogučilo zadržavanje vode na istim.

AKTIVNO SE UKLJUČITE U BORBU PROTIV KOMARACA!
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Ivana Gorana Kovacica 1e
40000 ČAKOVEC
TEL. 040-310-337, FAX 040-310-338
ekologija@zzjz-ck.hr


DOKUMENTI:

HUDDD – Opce, posebne i protuepidemijske mjere – shema(2).2

K3_Plakat-komarci_B2-za-tisak3-1

Letak-komarci_verzija_03072015