Asfaltirani i posljednji kvadrati nerazvrstanih-općinskih cesta unutar naselja obuhvaćenih Aglomeracijom

20.05.2022.

Krajem 2019.godine službeno su započeli radovi na Aglomeraciji Mursko Središće koja je uz Grad Mursko Središće obuhvatila i Općinu Selnica , Vratišinec i Sveti Martin na Muri. Ukupna vrijednost kompletnog projekta Aglomeracije je 242.367.742,81 kn. Općina Sveti Martin na Muri u sufinanciranju sudjeluje sa 2.766.121,01 kn što čini 1,14% vrijednosti od ukupnih troškova.

Cijelo ovo vrijeme Općina je jedno veliko gradilište. Unatoč mnogim problemima, raskopanim ulicama, otežanom prometovanju, prašini, blatu, kamenju koje je letjelo na sve strane, mnogih oštećenih automobila, nervoznih i nestrpljivih mještana, vozača ovaj ogroman zahvat u prostoru polako ali sigurno privodi se kraju. Ovih dana asfaltirani su posljednji kvadrati ulica obuhvaćenih izgradnjom kanalizacije.

Gotovo da u svim naseljima na potezu uz rijeku Muru od zaseoka Bukovje pa sve do Marofa, nije ostao ni kvadratni centimetar starog asfalta. U svim naseljima, gdje god je to bilo potrebno ili moguće, produžile su se i proširile ulice, postavili novi šahtovi i rubnici te pročistili jarci uz cestu za oborinsku odvodnju.

U tu svrhu Općina je iz svog Proračuna izdvojila preko 2.000.000, 00 kn. Ovime sanacija naselja nije gotova jer još treba urediti mnoge pristupe u dvorišta, urediti oborinsku odvodnju, utvrditi bankine uz asfaltirane ulice gdje je to još potrebno, te sanirati javne i privatne površine.

Unatoč mnogobrojnim problemima koji su se javljali, i koji su još postojeći, možemo biti zadovoljni najvećim kapitalnim projektom u povijesti Općine, kojega bez svih dionika-nositelja Međimurskih voda d.o.o. i izvođača radova Tegra d.o.o. ali i bez financijskih sredstava EU, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, Općina ne bi mogla sama iz financirati.

Moramo biti svjesni da ćemo ovime postati komunalno uređena sredina, da ćemo riješiti veliki problem zbrinjavanja otpadnih voda, da ćemo od zagađivanja zaštiti prekrasnu prirodu i krajolik uz rijeku Muru na koji smo tako ponosni, te da ćemo budućim generacijama ostaviti u nasljeđe ljepšu i uređeniju Općinu.

Čeka nas još puno posla i izazova u komunalnom uređenju i ostatka Općine-bregovitog dijela.

Raspisan je Javni natječaj za izradu Projektne dokumentacije izgradnje sustava  za pročišćavanje otpadnih voda za naselja koja gravitiraju prema  Toplicama Sveti Martin. Vjerujemo i nadamo se da će kroz kratko vrijeme i uz pomoć EU fondova biti realiziran i taj projekt.

 Ovim se putem zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju svim mještanima naše Općine, ali i svima onima koji su k nama dolazili kao turisti ili su prometovali u posljednje dvije i pol godine našim prometnicama.

Općina Sveti Martin na Muri – nakon projekta aglomeracije // Slike iz zraka: Neven Kutnjak, InTeh