Biciklima međimurskim putevima – BIMEP 2023.

14.04.2023.

Manifestacija BIMEP 2023 je jednodnevna sportsko-rekreacijska manifestacija, organizirana povodom Dana Međimurske županije (30. 04.), Svjetskog dana zdravlja (07. 04.) i Dana planeta Zemlje (22. 04.).
BIMEP će se održati 30. 04. 2023. godine (nedjelja) s početkom u 9,00 sati, kada će se na određenim punktovima u pojedinim mjestima na području Međimurja građani moći uključiti u manifestaciju BIMEP .
Ostale informacije o manifestaciji možete pročitati na plakatu u prilogu.