Načelnik Srša – sami ćemo ukapati pokojnike i brinuti o groblju

01.10.2022.

Pogonom će upravljati upravitelj kojeg imenuje i razrješava općinski načelnik, a upravitelj Vlastitog pogona kao organizacijske jedinice JUO općine je pročelnik JUO-a. Upravitelj načelniku općine odgovara za materijalno i financijsko poslovanje i zakonitost rada pogona.

Odlukom svog Općinskog vijeća, Općina sveti Martin na Muri kreće osnivanje Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih poslova u prvom redu za održavanje groblja i mrtvačnice te ukop pokojnika, a ujedno bi pogon upravljao grobljem. Vlastiti pogon neće imati svojstva pravne osobe nego će biti organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri. Početna sredstva za organizaciju i poslovanje pogodna za sada će se osigurati iz Proračuna općine u 2022. godini, dok će se za daljnje proračunske godine u godišnjim proračunima osigurati sredstva za poslovanje Vlastitog pogona.

Dolaskom Martina Srše na mjesto općinskog načelnika mnoge se stvari mijenjaju, a osnova svih promjena je ekonomičnost poslovanja i rada svih segmenata Općinske uprave i jedinica koje koriste proračunska sredstva i to se pokazalo vrlo dobrim u svim segmentima gdje su obavljene promjene i prenamjene. Tako je na red došlo i Općinsko i župno groblje koje je u posljednje vrijeme uređeno, ograđeno i po riječima samog načelnika trenutno je ako ne najljepše i najuređenije u našoj županiji, onda sigurno među prvima.

To i takvo groblje zahtjeva profesionalan odnos i ustroj rekao je nedavno Srša te je općini i njemu bitno da obred ukopa i održavanje posljednje počivališta pokojnika bude dostojanstveno i da sve bude ekonomski održivo za sve strane. Bilo je razmišljanja da se poslovi ukopa pokojnika i održavanja groblja ustupi MURS-Ekomu iz Murskog Središća koje vrlo profesionalno i kvalitetno obavlja ove poslove, no prevladalo je Sršino razmišljanje kako sami mogu najbolje i najkvalitetnije te ekonomski održivo ustrojiti vlastiti pogon, ne poduzeće.

Stoga će prihodi i rashodi evidentirati u općinskom proračunu, a sve računovodstvene-financijske poslove obavljati će Jedinstveni upravni odjel općine. Nadzor nad poslovanjem Vlastitog pogona obavlja općinski načelnik, a sve u skladu sa zakonom i općim aktima Općine Sveti Matin na Muri.

Tekst i foto: Stjepan M. / medjimurski.hr