Građani surađujmo ( anketa ) – izrada strategije zelene urbane obnove Općine

29.08.2023.

Pozivamo građane na suradnju

Izrada Strategije zelene urbane obnove Općine

Anketa istražuje mišljenje i percepciju stanovnika Općine o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama.

Dobiveni rezultati implementirati će se u izradu Strategije zelene urbane obnove Općine te će služiti za daljnje planiranje prostornog razvoja i razvoja infrastrukturnih i drugih projekata na području Općine.

Anketa jest u potpunosti anonimna te se nigdje unutar nje ne traže osobni podaci, niti će se oni na bilo kakav način javno objavljivati.