Izvješče o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V.IZMJENA i DOPUNA PPUO Sveti Martin na Muri

25.10.2019.

Izvješče o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V.IZMJENA i DOPUNA PPUO Sveti Martin na Muri

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI