Javna nabava

Podaci o javnom naručitelju:

Općina Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
OIB: 90870759737

Kontakt:

Tel: 040/868-231, fax:040/868-922
e-mail: opcina.svmartin@gmail.com
Web adresa: http://www.svetimartin.hr/


Informacije o javnoj nabavi

Podaci o javnom naručitelju:

Općina Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
OIB: 90870759737

Kontakt:

Tel: 040/868-231, fax:040/868-922
e-mail: opcina.svmartin@gmail.com
Web adresa: http://www.svetimartin.hr/


Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11).

Temeljem članka 13. st. 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Općina Sveti Martin na Muri kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog naručitelja  – načelnik i zamjenik načelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

Općina Sveti Martin na Muri ina suvlasnički udio u trgovačkim društvima:

  1. Međimurje – plin d.o.o., Obrtnička 4, 40 000 Čakovec,
  2. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec.