Javna nabava

Podaci o javnom naručitelju:

Općina Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
OIB: 90870759737
MB: 02652854
IBAN: HR 17 2340009 1844100000

Kontakt:

Tel: 040/868-609, fax:040/868-922
e-mail: opcina.svmartin@gmail.com
Web adresa: http://www.svetimartin.hr/


Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.


Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), Općina Sveti Martin na Muri objavljuje listu gospodarski subjekata s kojima je kao javni naručitelj u sukobu interesa:

  1. AGROMARTIN d.o.o., Vrhovljan, Čakovečka bb, 40 313 Sveti Martin na Muri,

OIB: 13817492113


Općina Sveti Martin na Muri ima suvlasnički udio u trgovačkim društvima:

  1. Međimurje – plin d.o.o., Obrtnička 4, 40 000 Čakovec,
  2. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec.
  3. Murs-Ekom d.o.o., Frankopanska ul. 8, 40315, Mursko Središće

pdf

Registar-ugovora-javna-nabava-2018-1

Veličina: 202.82 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

Registar-ugovora-2011-2015.-1

Veličina: 206.86 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

REGISTAR-UGOVORA-Javna-nabava-2011-2016-1

Veličina: 207.64 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

REGISTAR-BAGATELNE-NABAVE-2016-1

Veličina: 367.36 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

Plan-nabave-za-2020.-godinu

Veličina: 277.95 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

Plan-nabave-Općine-Sveti-Martin-na-Muri-za-2019

Veličina: 435.82 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

Plan-nabave-Opcine-Sveti-Martin-na-Muri-za-2021

Veličina: 297.46 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
docx

Plan-nabave-2018-1

Veličina: 18.63 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

PROCEDURA-O-PROVEDBI-BAGATELNE-NABAVE-1

Veličina: 264.08 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

PRAVILNIK-O-PROVEDBI-BAGATELNE-NABAVE-1

Veličina: 354.46 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

Izmjene-i-dopune-plana-nabave-2017-1

Veličina: 487.50 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
docx

Izmjena-i-dopuna-plana-nabave-2019

Veličina: 28.05 KB
Dodano datuma: 13.01.2021
pdf

Izjava-zamjenika-načelnika

Veličina: 70.17 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
pdf

Izjava-nacelnika-o-nepostojanju-sukoba-interesa

Veličina: 125.89 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
Isplate iz proračuna
Skip to content