JAVNA RASPRAVA – VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri

04.09.2023.

Nositelj izrade Općina Sveti Martin na Muri temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Općine Sveti Martin na Muri

(u daljnjem tekstu Prijedlog plana)

Javni uvid o Prijedlogu plana trajat će 14 dana,

od 11. rujna do 24. rujna 2023. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 14. rujna (četvrtak) 2023. godine  u  13:00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat).

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri) te na mrežnim stranicama Općine Sveti Martin na Muri https://opcina.svetimartin.hr/  i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije  https://zavod.hr/ .

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 24. rujna 2023. godine na adresu Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri) ili na službeni e-mail opcina.svmartin@gmail.com

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.


OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša