JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri

03.06.2022.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri.

Raspisuje se natječaj za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri za sljedeće radno mjesto: REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obavezni probni rad od 3 mjeseca.

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te posebne uvjete za prijam u službu.

Opći uvjeti za prijam u službu: 1. punoljetnost 2. hrvatsko državljanstvo 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uvjeti za prijam u službu: 1. viša ili srednja stručna sprema ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 2. najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 3. položen državni stručni ispit, 4. vozačka dozvola B kategorije, 5. poznavanje rada na računalu.


 

Referent za financije i proračun

pdf

Pravilnik o unutarnjem redu Sveti Martin na Muri

Veličina: 651.03 KB
Dodano datuma: 02.06.2022
pdf

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Veličina: 371.73 KB
Dodano datuma: 02.06.2022
pdf

Natječaj za referenta za financije i proračun

Veličina: 210.41 KB
Dodano datuma: 02.06.2022