Javni poziv jednokratna financijska potpora svim redovnim studentima 1. godine studija i svim izvanrednim studentima

21.02.2024.

Temeljem članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije broj 05/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 21.02.2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

  • REDOVNIM STUDENTIMA 1. GODINE STUDIJA S PODRUČJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI
  • IZVANREDNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

I.

Jednokratna financijska potpora iznosi 200,00 EUR, a dodjeljuje se svim redovnim studentima 1. godine studija i svim izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji su upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod jednakim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.

II.

Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

  1. Ispisane i vlastoručno potpisane prijave
  2. Original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani odnosno izvanrednog studija
  3. Preslika važeće osobne iskaznice
  4. Preslika važećeg žiroračuna na koji će se isplatiti potpora

Prijavom na Javni poziv i prilaganjem traženih dokumenata Općini Sveti Martin na Muri daje se privola za korištenje i obradu osobnih podataka, a u svrhu dodjele jednokratne financijske potpore.

III.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf.formatu na e-mail adresu: financije@svetimartin.hr

Zahtjevi se podnose do 08.03.2024. do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri s naznakom: „Jednokratna potpora-studenti“.

Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.

IV.

Ovaj poziv s Prijavnicom i Popis studenata koji će ostvariti pravo na dodjelu jednokratne financijske potpore objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

KLASA: 402-08/24-01/1

URBROJ: 2109-17-02-24-1

Sveti Martin na Muri, 21.02.2024.

Općinski načelnik

Martin Srša


PREUZMI PRIJAVNICU:

BIMEP 2024.

BIMEP 2024.

Zahvaljujući rastu popularnosti biciklizma u...